1. Визначення термінів
  1.1. Ці Правила є Публічною пропозицією Організатора Програми на укладення Договору про участь у Програмі.
  1.2. Організатором Програми є ТОВ «Буржуй ДК» паста-бар «TAMERO»
  1.3. «Програма» – накопичувальна Програма лояльності, сформована Організатором Програми, що дає можливість Учасникам Програми придбати товари/послуги на спеціальних умовах.
  1.4. «Учасник» – дієздатна фізична особа, що є суб’єктом персональних даних, виявила бажання взяти участь у Програмі шляхом заповнення Анкети, погодилась з умовами Програми, та чия участь підтверджена Організатором.
  1.5. «Ідентифікатор лояльності» – унікальний номер, що відображений на карті лояльності.
  1.6. «Карта» – пластиковий носій із нанесеним на нього ідентифікатором лояльності, що використовується Учасником Програми для нарахування, накопичення та використання (списання)Балів.
  1.7. «Бал» – умовна облікова одиниця, що нараховується на Рахунок карти Учасника відповідно до Правил Програми, що встановлені Організатором, і яка списується при отриманні Учасником продукції/послуг на спеціальних умовах.
  1.8. «Рахунок карти Учасника» – сукупність даних в інформаційній обліковій системі Програми Організатора про транзакції, а також нарахування та списання Балів Учасника.
  1.9. «Анкета» – формуляр, окремий документ або частина документа, що надається Організатором, чи від його імені, при заповненні і підписанні якого фізична особа дає свою згоду на участь у Програм відповідно до встановлених правил, а також дозволяє збирати, зберігати, обробляти та передавати надані персональні дані та іншу інформацію в рамках Програми та у відповідності з чинним законодавством про захист персональних даних.
 2. Участь у Програмі
  2.1. Учасниками Програми можуть стати дієздатні фізичні особи, що досягли 18-річного віку.
  2.2. Для реєстрації у Програмі фізична особа повинна зробити замовлення на будь-яку суму в паста-барі «TAMERO» та сплатити рахунок в повному обсязі, заповнити та підписати Анкету Учасника Програми, ознайомитись із Правилами Програми. Заповнення Анкети та підпис Учасника в ній підтверджують його бажання взяти участь у Програмі, отримувати електронні листи, SMS-повідомлення, а також підтверджує те, що Учасник ознайомився із умовами та правилами Програми«TAMERO».
  2.3. Після передачі заповненої та підписаної Анкети адміністратору ресторану «TAMERO» коженУчасник отримує одну Карту на умовах, визначених Правилами Програми. Карта Учасника підлягає реєстрації в системі Програми. При цьому Організатор Програми залишає за собою право відмовити фізичній особі у видачі та/або реєстрації Карти на свій розсуд. Карта лояльності активується наступної доби після реєстрації.
  2.4. Після реєстрації та активації Карти в Програмі Учаснику будуть нараховуватись та списуватись Бали. Кількість Балів на Рахунку карти Учасника можна дізнатись по телефону 068-043-47-47 або при пред’явленні карти адміністратору паста-бару «TAMERO». Учасник може перевірити кількість нарахованих/списаних Балів у чеку при розрахунку в ресторані.
  2.5. Ідентифікатор лояльності – карта чи Бали не є платіжним засобом чи грошовою(валютною) одиницею та не можуть бути використані для здійснення банківських, кредитних, платіжних чи інших операцій, не передбачених умовами Програми.
  2.6. Програма розрахована виключно для особистого використання Учасника. Бали Програми не можна передавати, продавати, перевести в готівку чи грошовий еквівалент.
  2.7. Карта активна протягом строку дії Програми, окрім випадків її блокування чи анулювання. Карта є власністю Організатора Програми і може бути вилучена в Учасника, заблокована чи анульована(виключена з Програми) у випадку порушення Правил Програми, втрати карти Учасником, її пошкодження чи не коректного поводження Учасника на розсуд Організатора, за терміном дії (якщо картка не була у використанні більше як один рік).
  2.8. Для блокування та відновлення карти у випадку її втрати чи пошкодження, а також для розблокування карти Учаснику необхідно звернутись до Організатора в паста-бар «TAMERO». Після уточнення персональних даних Учасника, втрачена карта буде заблокована. Відновлена карта передається Учаснику Програми протягом 3-х робочих днів.
  2.9. Організатор Програми не несе відповідальності за всі операції, що проводяться по РахункуУчасника чи його карти.
 3. Анкета та персональні дані Учасника
  3.1. Заповнюючи Анкету Учасника Програми, Клієнт подає персональні та контактні дані для реєстрації у інформаційній системі Програми. Заповнення Анкети Учасника є обов’язковою умовою участі у Програмі.
  3.2. Заповнена та підписана Клієнтом Анкета підтверджує його бажання приймати участь у Програміта, дає згоду (дозвіл) Організатору Програми на обробку та використання (збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, оновлення, використання, розповсюдження, знищення і т.д.)персональних даних, вказаних у цій Анкеті, з метою персоніфікації особи як Учасника Програми, в т.ч.для участі у всіх заходах рекламного чи іншого характеру, що проводяться в рамках вказаної Програми, а також дає згоду на передачу (розповсюдження) його персональних даних третім особам з метою їх обробки, в тому числі для здійснення персональних комунікацій з Учасником, передачі та отримання інформації. Заповнена та підписана фізичною особою Анкета свідчить також про згоду особи з усіма умовами та правилами Програми, обізнаності у тому, що надані нею персональні дані вносяться в інформаційну базу персональних даних Учасників Програми, а також підтверджує ознайомлення фізичної особи з правами, які відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» і положень чинного законодавства, надані їй як суб’єкту персональних даних.
  3.3. Анкета не приймається, якщо вона повністю не заповнена, не підписана, дані вписані не розбірливо, неправильно чи не відповідають вимогам.
  3.4. Дані Учасника, вказані в Анкеті, є конфіденційними. Доступ до даних мають уповноважені особи Організатора, сам Учасник, а також ці дані можуть бути надані на вимогу правоохоронних органівта/або інших органів у відповідності з чинним законодавством України.
  3.5. Відповідальність за правдивість і правильність даних в Анкеті несе Учасник.
 4. Права та обов’язки Організатора Програми
  4.1. Програма є власністю Організатора.
  4.2. Організатор має право призупинити чи зупинити/закрити Програму частково або повністю, скасувати чи змінити Правила і умови Програми на свій розсуд. Відповідна інформація буде розміщена на офіційному веб-сайті паста-бару «TAMERO» (www.tamero.com.ua ).У випадку закриття Програми усі Бали, набрані Учасником можуть бути використані ним протягом 1(одного) місяця після розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті ресторану«TAMERO» (www.tamero.com.ua ).
  4.3. Організатор має право відмовити у видачі карти, заблокувати чи припинити її дію за наступних умов:
  – Використання чи спроба використання карти способом, що не відповідає умовам Програми, Правилам Програми чи законодавству України;
  – Підозра в зловживаннях зі сторони Учасника відносно його участі в Програмі чи використання карти;
  – Закриття, припинення Програми, зміни правил чи умов Програми. Організатор не несе відповідальності за будь які втрати чи збитки, що виникають в результаті таких дій.
  4.4. Організатор зобов’язується належним чином збирати, зберігати, обробляти дані Учасників Програми та використовувати їх в рамках Програми і Правил.
  4.5. Організатор періодично може інформувати Учасника про нараховані Бали, акції та про інші заходи в Ресторані. Організатор не несе відповідальності за недоставляння повідомленьУчасникам.
 5. Права та обов’язки Учасника
  5.1. Учасник має всі права що до захисту свої персональних даних у відповідності із ст. 8Закону України «Про захист персональних даних» та положень чинного законодавстваУкраїни.
  5.2. Учасник може змінити/доповнити свої персональні дані, а також заблокувати свою Карту, відмовитись від Участі в Програмі шляхом звернення до Організатора в паста-бар «TAMERO».
  5.3. Учасник надає Організатору право повідомляти йому будь яку інформацію комерційногота/або інформаційного характеру про Програму чи про Організатора через пошту, електронну пошту, телефон та/або SMS-повідомлення.
  5.4. Учасник може в будь-який момент відмовитись отримувати інформацію по вищезазначеним каналам зв’язку, попередньо повідомивши про це Організатора.
  5.5. Учасник несе відповідальність за своєчасне інформування Організатора про зміну адреси,телефону чи інших персональних даних.
  5.6. Учасник зобов’язується самостійно відслідковувати внесення змін і доповнень до даних Правил. Використання Учасником Карти шляхом накопичення Балів та/або їх використання чи списання є підтвердженням згоди Учасника з новою редакцією Правил.
 6. Нарахування та накопичення Балів
  6.1. При нарахуванні/списанні (використанні) Балів: 1 Бал еквівалентний 1 грн. Для нарахування Балів на карту Учасник повинен попередити офіціанта до моменту замовлення рахунку і надати карту Учасника Програми.
  6.2. При використанні карти Учасника Програми, Бали нараховуються Учаснику на все меню кухні та напої при готівковому чи безготівковому розрахунках в розмірі 10% від загальної вартості страв та напоїв в оплаченому Учасником рахунку.
  6.3. В День народження Учасника Програми, дата якого вказана в Анкеті Учасника, відсоток нарахування Балів збільшується до 20% від загальної вартості страв та напоїв в рахунку.
  6.4. Під час акцій та спеціальних пропозицій для Учасника Програми може діяти додаткове нарахування Балів, про яке Організатор Програми повідомляє Учасника шляхом засобів зв’язку, які Учасник вказав при заповненні Анкети та/або на офіційному веб-сайті паста-бару«TAMERO» (www.tamero.com.ua ).
  6.5. У разі проведення деяких заходів, а також у випадках коли організатор надає додадкові пільгові/особливі умови Учаснику, Бали не нараховуютьсяна на Рахунок карти Учасника і не можуть бути використані/списані при розрахунку.
 7. Списання / використання Балів
  7.1. Бали, що накопичені на Карті, можуть бути використані Учасником при замовленні страв з меню кухні і безалкогольних напоїв у паста-барі «TAMERO».
  7.2. Для списання/використання Балів з карти, Учасник повинен попередити офіціанта до моменту замовлення рахунку і надати карту Учасника Програми. Бали, що накопичені на карті, списуються автоматично з Рахунку карти Учасника при процедурі розрахунку.
  7.3. Списання Балів під час їх використання здійснюється тількі у кількості кратній 10 Балів.
  7.4. Учасник може використовувати нараховані на карту Бали для сплати рахунку  частково, але не більше ніж 50% від суми рахунку (чеку). Часткове використання Балів можливе тільки за умови, що залишок суми рахунку буде оплачений готівкою. При цьому на залишок суми рахунку, що оплачений готівкою, будуть нараховані нові Бали. Часткове використання Балів, поєднане із частковим безготівковим розрахунком (шляхом використання банківської платіжної картки) не можливе.
  7.5. Бали, що накопичені на Рахунку карти Учасника, не є грошовим засобом, валютою чи засобом розрахунку та відповідно не можуть бути видані/ перераховані Учаснику в перерахуванні на готівкові чи безготівкові гроші.
  7.6. Бали не можуть бути використані:
  – При замовленні алкогольних напоїв;
  – При замовленні деяких безалкогольних напоїв чи страв. Перелік таких страв та напоївможна уточнити у адміністратора паста-бару«TAMERO»;
  – При розрахунку за страви і напої в паста-барі «TAMERO» у безготівковій формі (шляхом використання банківських платіжних карток), але при цьому Бали нараховуються на всю суму рахунку в загальному порядку при умовах зазначених в п.6.5.
 8. Обмеження у використанні Програми «TAMERO»
  8.1. Дана Програма є безстроковою та діє виключно у паста-барі «TAMERO».
  8.2. Програма є незалежним проектом та не сумується з іншими акціями, знижками, спеціальними пропозиціями, а також з іншими дисконтними, бонусними та накопичувальними Програмами.
  8.3. Одна фізична особа може отримати лише одну карту Програми лояльності.
  8.4. Всі Бали Учасника будуть анульовані після 6 (шести) місяців з моменту останнього використання карти ( нарахування/списання Балів). Про таке Учасник буде повідомлений за 7(сім) календарних днів шляхом SMS-повідомлення та/або електронною поштою. Організатор Програми залишає за собою право на свій розсуд змінювати правила, умови, строки та порядок роботи Програми та карт паста-бару «TAMERO», способи і кількість нарахування та списання Балів шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті паста-бару «TAMERO» (www.tamero.com.ua ).
  8.5. Організатор Програми не несе відповідальності:- За технічні збої, що виникли в роботі Програми чи при використанні карт, але при цьому докладатиме всіх зусиль для як найскорішого відновлення нормальної роботи.
 9. Інше
  9.1. Всі запитання та зауваження, що стосуються Програми лояльності паста-бару «TAMERO», від Учасника Програми приймаються по телефону 068- 043-47-47 .
136 запросов за 2,714 секунд.

Ресторан приймає замовлення з 12:00 до 20:00 . Ви зможете зробити замовлення через

0Hours 0Minutes 0Seconds

Передзвоніть мені

+38 (068) 043-47-47

Замовити дзвінок